Aina välillä tulee osallistuttua kilpailuihin. Tuon Celtic Cross Stitch -kaupan kilpailuihin piti oikein vastata kysymykseen (missä joku paikka sijaitsee...) - ja voitin! Sain valita 40 euron arvosta tuotteen ja valitsin sakset kotelossa. Ikinä en muuten tällaisia raskisi ostaa!!! Nyt on vaan keksittävä malli saksikoristeeseen, joku kelttiläinen teema... Onko ideoita?
Ebery once in a while I take part in a contest online. Celtic Cross Stitch store asked where a certain place was located... - and I won! I could choose one item from their catalogue up to the value of Euro 40. And I chose these scissors in a holder(?); something which I would never buy otherwise. Now I have to find a suitable Celtic theme for a scissors fob... Any ideas?


sc-tollg.jpg